Habsburg-Lothringen Eilika

Frans F. Mootz

Dr. Várszegi Imre

Dr. Fabiny Tamás püspök

Habsburg-Lothringen Eilika

 

Született: 1972. aug. 22. Bad Segeberg / Németország

Férjhez ment: 1997 okt. 18.-án, Férje: Habsburg-Lothringen György

Gyermekei: Zsófia 8, Ildikó 7 és Károly-Konstantin 5 éves

 

Iskolái:

1979 – 1983 Általános iskola Kisdorf-ban / Németorszság

1983 – 1984 Gimnázium Kaltenkirchen-ben / Németország

1984 – 1992 Gimnázium Oldenburg-ban / Németország

1994 – 1996 Merkur Akadémián Európai Titkárnő képzés / Karlsruhe

 

Külföldi tartózkodások:

1992 – 1993 Au-Pair Angliában / Angol nyelv tanulás

1993 – 1994 Au-Pair Párizsban / Francia tanulmányok a Sorbonne Egyetemen

1994 Júli – Szept. Spanyol nyelv tanulás Spanyolországban

1996 – 1997 Lille-I Egyetemen Európa Menedzsmentet tanul

 

Képzések:

1986 Német Lovasképzés DRA IV

1994 Lovas edzői képzés / Trainer „B“ Heist-ban

2000 Lovas edzői képzés / Parasport edző Sérült/Fogyatékkal élő emberek számára / Trainer „B“ Kottingbrunn-ban /Ausztria

2000 Lovas bírói képzés Magyarországon /díjugratásban

 

Munkássága:

1990 – 1992 Felügyelő bizottsági tag a lovas – és fogathajtó szövetségnél Lensahn-ban / Németország

1997 Igazgatói Asszisztens a Compaq Computer EMEA Kft-nél / Munchen

1998 Létrehozza a Habsburg Eilika Alapítványt és a H-L Kft.-ét

1999 A Magyar Lovasterápia Szövetség tagja / alelnöke / MLTSZ

2000 A Sóskúti Lovaskiképzőállomás tulajdonosa / (Lovastusa, Díjlovaglás, Díjugratás, Lovastorna, Parasport és Hippoterapia)

2005 Csoportvezető a Magyar Parasport Csoport az Europai Bajnakságnál

2006 A Magyar Póni Klub Szövetség védnők

 

Frans F. Mootz (elnök)

 

Frans Frederik Mootz, born in 1940, Citizen of the Netherlands

 

Study of communication science and business administration, Trainee in USA and Greatbritain.

 

Start of professional career with Young & Rubicam Inc. in Frankfurt, worldwide communications company

based in New York.

 

Marketing-Consulting for leading budgets in Europe as well as worldwide operating Clients as well as General

Manager for a large business unit in cooperation with the agengies international structures.

 

Longlasting Employee and Partner with integration in the international structures of the company in Bruxelles, London and New York.

 

Two years of self employment and partnership with the goal of creating synergies of ecology and economy, Pro Natur, Frankfurt.

 

Successful start up of a pet-food production- and sales company in Hungary for Eastern-Europe, Pet – Hungaria Kft, Sopronhorpacs and Budapest. After five years of rapid growth and profitability, sell to an international Company in Rotterdam.

 

Since then focus on the own company with his wife in the field of nature cure for mankind and animals. Consulting projects in Austria and Germany.

 

 

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát

 

H-9090 Pannonhalma

Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116

E-mail: asztrik@osb.hu

 

szül.: 1946. január 26. Sopron

anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc

érettségi: 1964, Sopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium

1964: augusztus 6. belép a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe

1964-1968: Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Hittudományi Főiskola hallgatója

1968-70: sorkatonai szolgálat (Baja, Budapest, Sormás)

1970-71: a teológiai főiskola befejezése Pannonhalmán

1971: augusztus 29. pappá szentelik

1971-76: Budapest ELTE BTK történelem-német szakos egyetemi hallgató

1976: történelem-német szakos középiskolai tanári diploma megszerzése

1975-76: gyakorló tanár Győrött a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban

1976-88: Pannonhalma, Bencés Gimnázium gimnáziumi tanár, Szent Gellért Hittudományi Főiskola főiskolai tanár (Szent Benedek Regulájának magyarázata, Bencés rendtörténet, Magyar Bencés Kongregáció Statutumai tárgyak), novíciusmester 1978-1986, l985-től főmonostori perjel.

1985: történelem tudományok doktora címet szerez az ELTE-n, ugyanott 1997. a PhD fokozat megszerzése, témája: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát (1929-1950).

1988: december 23. püspöki kinevezés (culusi címzetes püspök, esztergomi segédpüspök, jelmondata: "fortitudo mea Deus" - "Erősségem az Isten.")

1989: február 11. püspökké szentelik Esztergomban

1989: március - 1991. július a Budapesti Központi Papnevelő rektora és püspöki helynök az Esztergomi Főegyházmegyében

1990: június - 1993. március a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

1990: óta a Máltai Lovagrend káplánja

1989: február 2. a leuveni Katolikus Egyetem díszdoktorává fogadják

1991: január 5. pannonhalmi főapáttá választják

1991: augusztus 6-tól pannonhalmi főapát

1998: óta a Bajor Bencés Akadémia Történeti Szekciójának rendkívüli tagja

1999: óta Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács elnöke

2006: óta a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke

A MKPK médiaügyekkel megbízott püspöke (1991- 2000)

A MKPK Kultúra és Tudomány Bizottságának elnöke

A MKPK Megszentelt Élet Bizottságának elnöke

A MKPK Oktatásügyi Bizottságának tagja

2006 óta a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke

 

Dr. Fabiny Tamás püspök

 

1959  született Budapesten;

1977 – 1982  tanulmányok a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián (ma: Evangélikus Hittudományi Egyetem);

1982  lelkésszé szentelés;

1982 – 1986  segédlelkész Siófokon;

1984 - 1985  (téli szemeszter) tanulmányok a Friedrich Alexander Egyetemen, Erlangen - Nürnberg;

1985 - 1986  tanulmányok a „Lutheran School of Theology”-n Chicagóban;

1987  lelkészvizsga;

1987 – 1999  gyülekezeti lelkész Kőbányán;

1995 - 1996  und 1997 - 1998 tanulmányok Friedrich Alexander Egyetemen, Erlangen - Nürnberg;

 

1998  doktori fokozatot szerez Erlangenben Jürgen Roloff professzornál (téma: Dramaturgia és kommunikáció Jézus példázataiban);

1996 – 2006  a Duna Televízió munkatársa;

1997 – 2006  a Magyarországi Evangélikus Egyház Médiabizottságának elnöke;

1999 – 2005  docens az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (2003-tól tanszékvezető);

2003  habilitáció a Debreceni Református Teológián (téma: Az elveszett tanítvány. Júdás Iskariótes az Újszövetségben és annak hatástörténetében,

          különös tekintettel személyének a zsidósággal való összekapcsolására);

2004  a Johannita Lovagrend tagja

2004 - 2006  a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Hit- és Vallástudományi Bizottságának elnöke

2005  az Újszövetség professzora az Evangélikus Hittudományi Egyetemen;

2006  A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke;

2006  a Keresztény - Zsidó Társaság ügyvezető elnöke

2010  A Lutheránus Világszövetség alelnöke.

 

Család:

1991: felesége Béndek Katalin (angol, német és hittan szakos középiskolai tanár);Gyermekek: Blanka (1996), Márton (1998), Lujza (2005)

 

Publikációk:

6 könyv, kb. 50 tanulmány.

Kb. 100 film (dokumentum, riport stb.) egyház és társadalom, kereszténység és zsidóság, Biblia és gyülekezeti élet témakörökben.